Rozdział 1, Istota rodziny. Stałość i zmienność elementów w strukturze