Rozdział 1, Kulturowe oblicza rodziny współczesnej