Rozdział 1, Problemy wychowania w rodzinie na łamach czasopism