Rozdział 1, Rodzina jako środowisko opiekuńczo - wychowawcze dziecka niepełnosprawnego