Rozdział 1, Społeczno-polityczny kontekst funkcjonowania rodziny w wybranych krajach