Rozdział 1, Uwarunkowania polityczne i instytucjonalne funkcjonowania rodziny