Rozdział 1, Wychowanie w rodzinie szlacheckiej i ziemiańskiej