Rozdział 2, Dom rodzinny a kreowanie tożsamości dziecka