Rozdział 2, Przekaz wartości w rodzinie chłopskiej