Rozdział 2, Rodzina kolebką tożsamości narodowej młodego pokolenia