Rozdział 2, Rodzina w przekazie filmowym i telewizyjnym