Rozdział 2, Rodzina w świetle wybranych podręczników szkolnych