Rozdział 2, Różnorodność modeli rodziny współczesnej