Rozdział 2, Trudy i radości codziennego życia rodziny