Rozdział 2, Zalecenia wychowawcze na łamach czasopism