Rozdział 3, Dysfunkcje w przestrzeniach życia rodzinnego