Rozdział 3, Formy pomocy rodzinie. Przykłady dobrych praktyk