Rozdział 3, Pomoc i wsparcie czy monopol państwa na wychowanie w rodzinie