Rozdział 3, Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia