Rozdział 4, Budowanie relacji w rodzinach o specjalnych potrzebach