Rozdział 4, Przekaz kulturowy w wychowaniu pozarodzinnym