Rozdział 4, Rodzina w świetle poglądów działaczy politycznych i społecznych oraz wspomnień