Rozdział III. Problemy rodziny na łamach czasopism

TytułRozdział III. Problemy rodziny na łamach czasopism
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2016
AuthorsKrakowiak, M
Wol. / Vol.14
Wydawca / PublisherZakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wyd. / Place Publ.Wrocław
Type of Articleczasopisma (wydawnictwa ciągłe)
ISSN2082-9019
Słowa kluczowePolska Rzeczpospolita Ludowa, rodzina, zagrożenia, „Życie Warszawy”
Abstrakt / Abstract

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80529
DOI10.23734/wwr20162.263.278