Sekretarz konferencji

Dr Ewa Jurczyk-Romanowska
e-mail: ewa.jurczyk@uni.wroc.pl

adres e-mail konferencji:
wwr@uwr.edu.pl