Sylwia Bokuniewicz

Sylwia Bokuniewicz

Funkcja w czasopiśmie: koordynacja końcowego etapu redakcji artykułów
Afiliacja/wykształcenie: magister Pedagogiki Ogólnej, Uniwersytet Wrocławski
Zainteresowania badawcze: resocjalizacja, metodyka, patologie społeczne
Motto: "Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia” Maria Curie-Skłodowska
Kontakt e-mailowy: bokuniewiczs@gmail.com