Terminy

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej) – do dnia 15 lutego 2016 r. na adres:
wychowaniewrodzinie@uni.wroc.pl lub ewentualnie w wersji papierowej (z dopiskiem „Wychowanie w Rodzinie” na kopercie) na adres:
Zakład Historii Edukacji, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Dawida 1,
50-527 Wrocław

Dokonywanie wpłat za uczestnictwo w konferencji – do dnia 15 marca 2016 r.
Opłatę należy wnieść na następujące konto: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Konto złotówkowe (PLN): BZ WBK S.A. nr 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538
Konto walutowe (EUR): BZ WBK S.A. nr PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075
Kod SW IFT: WBK PPL PP
Tytuł wpłaty: 47 N Wychowanie w Rodzinie

Artykuł, wraz z abstraktem w języku angielskim (przygotowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi, które dostępne są na stronie www.wwr.uni.wroc.pl), należy przesłać drogą e-mail na adres: wwr@uwr.edu.pl do dnia 30 września 2016 r.