Terminy

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa – załącznik nr 1 do komunikatu) – do dnia 15 lutego 2018 r. na adres: wwr@uwr.edu.pl lub ewentualnie w wersji papierowej (z dopiskiem „Wychowanie w Rodzinie” na kopercie) na adres:

Zakład Historii Edukacji, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

 

Dokonywanie wpłat za uczestnictwo w konferencji – do dnia 15 marca 2018 r.

Artykuł, wraz z abstraktem w języku angielskim (przygotowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi, które dostępne są na stronie wwr@uwr.edu.pl), należy przesłać drogą e-mail na adres wwr@uwr.edu.pl do dnia 30 września 2018 r. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły będą pub-likowane w kolejnych numerach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” według kolejności zgłoszeń.