Transmisja kultury w rodzinach wielopokoleniowych jako czynnik sprzyjający powstawaniu konfliktów

TytułTransmisja kultury w rodzinach wielopokoleniowych jako czynnik sprzyjający powstawaniu konfliktów
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2015
AuthorsBania, A
Słowa kluczoweBasil Bernstein, konflikt, rodziny wielopokoleniowe, transmisja kultury
Abstrakt / Abstract

Basil Bernstein, prowadząc badania empiryczne, doszedł do wniosku, iż język, jakim się posługujemy może wpływać na postępowanie jednostki. Umiejscowienie podmiotu w strukturze społecznej może utrwalać nieakceptowane społecznie zachowania, a także determinuje powstanie odpowiedniego sposobu mowy. Współcześnie młodzież używa wulgaryzmów, skrótów słownych, neologizmów i zapożyczeń z języków obcych, które niekoniecznie znane są pokoleniom starszym. Tworzą w ten sposób nowy, specyficzny dla każdej grupy społecznej, język. Niniejszy artykuł traktuje o zależnościach pomiędzy wyuczonym językiem a transmisją kultury w rodzinach wielopokoleniowych, w których niejednolity system mowy może prowadzić do powstania konfliktów.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78144