Troski i radości chłopskiej rodziny galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle źródeł pamiętnikarskich

TytułTroski i radości chłopskiej rodziny galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle źródeł pamiętnikarskich
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2016
AuthorsDolata, E
Wol. / Vol.14
Wydawca / PublisherZakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wyd. / Place Publ.Wrocław
Type of Articleczasopisma (wydawnictwa ciągłe)
ISSN2082-9019
Słowa kluczoweGalicja, historia wychowania, rodzina, wychowanie w rodzinie, XIX-XX wiek
Abstrakt / Abstract

Życie rodzin galicyjskich zostało utrwalone na kartach wielu wspomnień, pamiętników i powieści autobiograficznych. Na ich podstawie podjęto próbę naszkicowania codzienności rodzin chłopskich, które dominowały w strukturze społecznej Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Poddano analizie chłopskie publikacje pamiętnikarskie, w celu poznania zwyczajów, obowiązków, trosk i radości ludności oraz oceny ich w aspekcie szans i zagrożeń dla ówczesnej rodziny. Chłopska literatura okazuje sięcennym dokumentem przemian, które następowały na przestrzeni lat w galicyjskich wsiach. Autorzy tekstów, będący nie tylko świadkami różnych wydarzeń, ale ich bezpośrednimi uczestnikami, w swoich pracach zamieszczają wspomnienia sięgające najmłodszych lat, dając tym samym wyobrażenie specyfiki życia ludności w ówczesnych czasach.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80531
DOI10.23734/wwr20162.281.305