Wskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma „Monika”w drugiej połowie XIX wieku

TytułWskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma „Monika”w drugiej połowie XIX wieku
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2014
AuthorsMichalski, G
Słowa kluczoweczasopisma katolickie, matka, Śląsk, wychowanie religijne
Abstrakt / Abstract

Szczególną rolę w rozwijaniu zainteresowania sprawami narodowymi i problemami życia społecznego odegrały wśród diaspory polskiej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku czasopisma wydawane w języku polskim, które były tematycznie sprofilowane i przekazywały odbiorcom, z jednej strony, wyspecjalizowaną wiedzę, z drugiej – podpowiadały, jak i w jaki sposób mogą oni rozwiązywać codzienne problemy. Do takich pism należał tygodnik „Monika”, który przez cały okres ukazywania się był wyłącznie poświęcony chrześcijańskiemu wychowaniu dzieci. Udzielając w każdym numerze szczegółowych rad pedagogicznych, rozwijano u rodziców, szczególnie matek, przekonanie o związku między wyznawaną przez nich wiarą katolicką i wynikającymi z niej obowiązkami wychowawczymi.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71729