Wspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością – perspektywa zmiany

TytułWspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością – perspektywa zmiany
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2015
AuthorsŻyta, A, Ćwirynkało, K
Słowa kluczoweniepełnosprawność, rodzina, wsparcie, zespół Downa
Abstrakt / Abstract

W artykule podsumowano dokonujące się w Polsce i na świecie zmiany w zakresie wsparcia społecznego udzielanego rodzinom dzieci z niepełnosprawnością. W części badawczej, wykorzystując wywiady pogłębione, prześledzono osobiste doświadczenia 11 matek dzieci z zespołem Downa, w kontekście systemu wsparcia społecznego. Transkrypcje wywiadów poddano obróbce jakościowej, z zastosowaniem interpretatywnej analizy fenomenologicznej. Wyłoniono kilka tematów: wsparcie skierowane na dziecko oraz wsparcie instrumentalne, informacyjne i emocjonalne, skierowane na rodziców (zarówno formalne, jak i nieformalne). Rodzice opisywali różne źródła otrzymywanego wsparcia, wskazując również na jego niedociągnięcia. Podkreślono duże znaczenie zaadaptowania nowoczesnego systemu wsparcia rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz wskazano na implikacje wynikające z zebranych danych.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78161