Współczesne rodzicielstwo. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka

TytułWspółczesne rodzicielstwo. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2014
AuthorsPiotrowska, M
Słowa kluczowematka, ojciec, rodzina, rozwój jednostki, współczesne rodzicielstwo
Abstrakt / Abstract

Współcześnie coraz częściej wskazuje się, iż rola obojga rodziców w prawidłowym rozwoju osobowości dziecka jest istotna i ważna. Bliskość, serdeczność, bezpośredniość i intymność wzajemnych relacji rodzice – dziecko, pozwala na ukształtowanie prawidłowej osobowości jednostki, zdolnej kochać i nawiązywać serdeczne oraz trwałe kontakty z innymi ludźmi. Rodzina jest jakby „kolebką” rozwoju osobowości każdego przychodzącego na świat dziecka. To na jej gruncie kształtuje ono mowę, język, uczucia i postawy wobec najbliższych i otaczającego świata. Na tej też drodze rodzina wprowadza dziecko w świat kultury i przygotowuje do udziału w życiu społecznym.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72329