Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny przez pary żyjące w kohabitacji

TytułWspółczesne znaczenie i rozumienie rodziny przez pary żyjące w kohabitacji
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2015
AuthorsBłendowska, M
Słowa kluczowedefinicja rodziny, kohabitacja, przemiany w rodzinie, rodzina
Abstrakt / Abstract

W niniejszym artykule próbuję dokonać analizy sfery doświadczeń życia rodzinnego par w kohabitacji. W tym celu wykorzystałam wywiady narracyjne, przeprowadzone i zarejestrowane w ramach pisanej dysertacji doktorskiej na temat funkcjonowania związków kohabitacyjnych. Analiza wyników dotychczasowych badań wykazała, iż kohabitacja jest bardziej konstruktem teoretycznym aniżeli modelem realizowanym w rzeczywistości, zaś doświadczanie kohabitacji, pomimo powszechnej wiedzy, nadal jest niejasne. Wybrana przez mnie perspektywa fenomenologiczna, różniąca się od innych metodą i sposobami postępowania badawczego, pozwoliła mi dotrzeć do zrozumienia sensów, wartości i istot, które opisują bycie w kohabitacji. Badanie to łączy razem dane sytuacyjne i przeżyciowe, i scala przeżycia w sposób, który odzwierciedla całość i pełnię ludzkiego przeżycia.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78152