Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016). Wprowadzenie

TytułWychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016). Wprowadzenie
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2016
AuthorsWalasek, S, Jurczyk-Romanowska, E
Wol. / Vol.14
Słowa kluczowedzieci, historia wychowania, rodzina, wychowanie
Abstrakt / Abstract

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

seq

1

Refereed DesignationUnknown