Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka

TytułWychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsBartkowiak, E
Słowa kluczowedorośli, dzieci, Janusz Korczak, postawy rodzicielskie, rodzina, style wychowania, wychowanie w rodzinie
Abstrakt / Abstract

Artykuł jest próbą odkrycia tajemnicy wychowania w rodzinie w oparciu o wciąż aktualne myśli Janusza Korczaka zawarte w jego błykotliwym i ponadczasowym eseju Jak kochać dziecko. W książce, podzielonej na 116 samodzielnych części, Stary Doktor próbuje „nauczyć się, zrozumieć i pokochać dziecko”, dotknąć istoty rodzicielstwa. Bada sytuację dziecka w rodzinie na podstawie trzech aspektów: w odniesieniu do dziecka, do jego rodziców i do wzajemnych związków między nimi. W rezultacie pojawiają się trzy oddzielne obszary badań. Pierwszym jest dziecko, drugim – dorosły, w tym przypadku – rodzic, a ostatnim obszarem są relacje między dzieckiem a rodzicami.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70583