Wydawca

Od 2016:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

W latach 2011-2015:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze