Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji

Proponowany tytuł konferencji podejmuje zróżnicowaną i skomplikowaną problematykę w skali makro i mikrospołecznej. Początek XXI w. przynosi kwestie migracji ludności w aspekcie politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Nie jest to zjawisko nowe, gdyż Europa XIX i XX w. doświadczyła podobnych procesów. Również w mikroskali rodzina, uwikłana w ekonomiczne, kulturowe i polityczne zależności doświadcza wsparcia, ale również zagrożeń. Znaczącą rolę mogą tu również odgrywać uwarunkowania psychologiczne, a także zdrowotne. Zróżnicowane sytuacje, w których ta najistotniejsza komórka społeczna wypełnia swoje zadania, prowadzić mogą do poczucia stabilizacji, lecz również do konfliktu interesów jej członków i zagrożenia funkcjonowania.

W kontekście powyższych ogólnych rozważań, w odniesieniu do rodziny XIX-XXI wieku można postawić następujące pytania: Jaki wpływ na trwałość rodziny i wypełnianie przez nią podstawowych funkcji miały (mają) przemieszczenia ludności w XIX-XXI w.? W jakim stopniu tradycja narodowa i rodzinna może wpływać na trwałość rodziny, umiejętność rozwiązywania wszelkich problemów wobec zagrożeń i konfliktów? W jaki sposób państwo oraz inicjatywy społeczne i prywatne powinny wspierać rodzinę? W jaki sposób sytuacje wspomnianych konfliktów i zagrożeń, postrzegają przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych? W jakim stopniu problematyka rodziny jest przedmiotem dyskursu prawnego, politycznego, czy pozostaje w obszarze zainteresowań nauk o zdrowiu? Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni Wyższych oraz wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Uczestnicy konferencji swój głos w dyskursie zaprezentować będą mogli w kolejnych numerach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” - ISSN: 2082-9019, eISSN: 2300-5866, wersja elektroniczna dostępna na stronie: www.wwr.uni.wroc.pl, czasopismo znajduje się na liście B MNiSW z wynikiem 10 punktów, a także jest indeksowane w szeregu baz czasopism. Organizatorzy planują również wydać w wersji elektronicznej Księgę Abstraktów wystąpień konferencyjnych.

Podczas sesji plenarnej organizatorzy zapewniają tłumaczenie polsko-angielskie. Sesje tematyczne będą toczyć się w języku polskim lub angielskim w zależności od preferencji językowych uczestników. Organizatorzy przewidują również możliwość zorganizowania sekcji rosyjskojęzycznej na prośbę co najmniej 12 referentów preferujących język rosyjski.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora. Opłata konferencyjna w wysokości 550 zł wnoszona jest przez wszystkich uczestników. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy podczas obrad, lunch, uroczystą kolację a przede wszystkim wydanie drukiem pozytywnie zrecenzowanych (zgodnie z zasadą double blind review) artykułów w kolejnych tomach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”. Organizator nie zapewnia noclegów, jednakże przy rezerwacji do dnia 1 marca 2016 r., w Hotelu Kryształ oraz w Hotelu Agat w Szklarskiej Porębie, obowiązuje zniżka dla gości konferencyjnych.