Zaproszenie na Konferencję WwR 2018

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 

ma zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową Konferencję Naukową

Konteksty historyczne i współczesne nt.  Rodzina i jej funkcja  wychowawcza 1918-2018

Szklarska Poręba, 24-26 maja 2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KONFERENCJA.