Znaczenie edukacji dziecka w rodzinie z klasy średniej

TytułZnaczenie edukacji dziecka w rodzinie z klasy średniej
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsNyczaj-Drąg, M
Wol. / Vol.8
Słowa kluczoweedukacja dziecka, klasa średnia, rodzina, teoria Pierre'a Bourdieu
Abstrakt / Abstract

Prezentowane rozważania koncentrują się wokół tezy, że we współczesnych polskich warunkach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, biografia edukacyjna dzieci uzależniona jest nie tyle od ich kompetencji intelektualnych i kulturowych, ale przede wszystkim od kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego oraz habitusu klasowego rodziny. Bycie członkiem rodziny umieszcza młodego człowieka w określonej przestrzeni społecznej i to bezsprzecznie rodzice mają ważny udział w wyznaczeniu tego miejsca. W związku z tak postawioną tezą, na początku artykułu wskażę na teorię Pierre’a Bourdieu jako podstawową płaszczyznę analiz podjętej problematyki, następnie zaprezentuję wybrane ujęcia definicyjne i koncepcyjne klasy średniej. W kolejnej części tekstu przedstawię stan badań dotyczący jakości edukacji dzieci w rodzinach z klasy średniej i na tym tle opiszę program badań własnych oraz ich wyniki.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71528