Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościamiw uczeniu się i rodzicielskiej pomocy

TytułZróżnicowany obraz dziecka z trudnościamiw uczeniu się i rodzicielskiej pomocy
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsWiatrowska, L
Wol. / Vol.8
Słowa kluczowedziecko, pomoc rodzicielska, rodzice, trudności w uczeniu się, uczenie się, wsparcie
Abstrakt / Abstract

Uczenie się jest dla każdego ucznia swoistym rodzajem trudności, które generują sukcesy i porażki oraz związane z tym emocjonalne składniki podczas tej formy aktywności dziecka. Szczególnie dotkliwych konsekwencji procesu uczenia się doświadczają uczniowie z deficytami rozwojowymi, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w roli ucznia poprzez stwarzanie problemów w procesie nabywania wiedzy. Występujące w takiej sytuacji rozbieżności między wymogami szkoły a możliwościami dziecka przyczyniają się do przykrej sytuacji psychicznej ucznia zarówno w szkole, jak i w domu. W zaistniałej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają rodzice i ich wsparcie, przybierające różne formy i zakresy.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71525